Процес висунення робіт

Подання документів на здобуття Премії відбувається через електронну форму. До подання обов’язково потрібно додати такі документи:

а) рішення академічної установи, вищого навчального закладу про скерування наукової роботи на здобуття Премії;

б) довідка про особу (осіб), наукова робота якої (яких) подається на здобуття Премії, з контактними даними претендента (ів) на здобуття Премії;

в) наукова робота (дослідження, монографія, дисертація, книга, цикли лекцій) має бути не менше 6 видавничих аркушів та має обов’язково містити бібліографію з теми дослідження;

г) розширена анотація до наукової роботи, що подається на здобуття Премії, має бути українською та англійською мовами. В анотації до наукової роботи має бути вказано наукову дисципліну, до якої належить робота, або ж дисципліни, якщо робота має інтердисциплінарний характер;

д) особиста письмова згода автора (авторів) наукової праці на участь у конкурсі на здобуття Премії;

е) наукова робота подається у форматі PDF, з правом розсилки наукової роботи членам номінаційних комітетів, членам Експертної ради та журі;

є) наукова робота подається у 3-екземплярах друкованої версії (друковані примірники наукової роботи мають візуватися автором.).

Документи подаються в електронному вигляді через електронну форму, а три примірники друкованої версії надсилаються поштою на адресу Комітету Премії (Украіна, 01054, м. Київ, вул.Володимирська, 48а, оф.15)Наші партнери