Міжнародний фонд Івана Франка надає публічну інформацію керуючись Законом України та Указом Президента

Міжнародний фонд Івана Франка надає публічну інформацію керуючись Законом України “Про доступ до публічної інформації” та Указом Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України”.

Надання публічної інформації Міжнародним фондом Івана Франка здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

Поштова адреса Міжнародного фонду Івана Франка для подання інформаційного запиту:

м. Київ, вул. Володимирська,48 А, оф.15, 01030 (на конверті вказувати “Публічна інформація”);
електронна пошта: frankofund@ukr.netНаші партнери