Положення про Міжнародну раду експертів

Положення у новій редакції

від 22.10.2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжнародну раду експертів Міжнародної премії ім. Івана Франка

І. Загальні положення

1.1. Положення про Міжнародну раду експертів Міжнародної премії ім. І.Франка (далі – Положення), створене з метою забезпечення фахового і об’єктивного оцінювання робіт, поданих на здобуття Міжнародної премії ім. І.Франка.
1.2. Це Положення встановлює фаховий і кількісний склад ради експертів Міжнародної премії ім. І.Франка (далі – Рада експертів), процедуру призначення членів Ради експертів та відбору наукових робіт, що номінуються на здобуття Міжнародної Премії ім. І.Франка (далі – Премія).
1.3. Завданнями Ради експертів є:
а) визначення трьох номінантів – претендентів з-поміж робіт, що подані на здобуття Премії і, згідно з висновками номінаційних комітетів, відповідають заявленим у Премії науковим дисциплінам;
б) внесення кандидатур до складу міжнародного журі.
1.4. Зміни та доповнення до цього Положення затверджує Правління Міжнародного фонду Івана Франка.

ІІ. Формування Ради експертів

2.1.Міжнародний фонд Івана Франка (далі – Фонд) формує Раду експертів на підставі Положення про Міжнародну премію ім. І.Франка.
2.2.Ради експертів формується за поданням членів Правління Фонду та членів Номінаційних комітетів.

ІІІ. Ради експертів та їх кількісний склад

3.1.Рада експертів має становити не менше 7 осіб.
3.2.Персональний склад Ради експертів не розголошується до церемонії нагородження лауреатів Премії.

IV. Вимоги до членів Ради експертів

4.1.Члени Ради експертів повинні мати науковий ступінь не нижче кандидата наук (доктора філософії -PhD) і бути незалежними та об’єктивними у відборі номінантів на присудження Премії.

V. Визначення номінантів Премії

5.1.Члени Ради експертів визначають номінантів Премії на підставі анотацій та рецензій поданих на здобуття Премії робіт. Дирекція зобов’язана забезпечити членів Ради експертів на їх вимогу примірниками наукових робіт в електронному вигляді.
5.2. Члени Ради експертів можуть працювати дистанційно. У цьому разі Комітет Премії надсилає сканкопії анотацій та рецензій до наукових робіт членам Ради експертів електронною поштою.
5.3. Члени Ради експертів протягом місяця з дня отримання документів від Комітету Премії мають визначити не більше трьох робіт, які, на їхню думку, найбільше відповідають критеріям Премії.
5.4. У разі відсутності достойних робіт на здобуття Премії члени Ради експертів мають право не визначати номінантів.

VI. Порядок та критерії відбору номінантів Премії

6.1.Члени Ради експертів знайомляться з науковими роботами, поданими на присудження Премії, анотаціями та рецензіями до них, і визначають роботи, які найбільше відповідають критеріям передбаченим у пункті 6.2. цього Положення.
6.2. Члени Ради експертів при відборі номінантів керуються власними знаннями, а також порівнюють наукові роботи, які претендують на здобуття Премії, за такими критеріями:
1) наявність інноваційних та оригінальних підходів у дослідженні;
2) концептуальність, системність та критичність дослідження;
3) міжнародний рівень наукового дослідження.
6.3. Після вивчення наукової роботи кожен член Ради експертів протягом місяця надсилає на електронну адресу Комітету Премії frankofund@ukr.net назви трьох робіт, які, на його думку, найповніше відповідають критеріям, визначеним у пункті 6.2. цього Положення. Члени Ради експертів можуть додавати коментарі до наукових робіт.
6.4. У випадку, коли, на думку члена Ради експертів, жодна наукова робота не відповідає критеріям, визначеним у пункті 6.2. цього Положення, такий висновок у місячний строк надсилається на електронну адресу Комітету Премії: frankofund@ukr.net
6.5. На підставі наданих висновків членів Ради експертів, Комітет Премії відбирає не більше трьох наукових робіт, які найбільше отримали позитивних висновків членів Ради експертів.
6.6. Три наукові роботи, які отримали найбільшу кількість позитивних висновків членів Ради експертів, але не менше 4, направляються членам Міжнародного журі.
6.7. У випадку, коли усі наукові роботи набрали менше 4 позитивних висновків членів Ради експертів, Комітет Премії приймає рішення не присуджувати Премію.

VII.Права і обов’язки членів Ради експертів

7.1.Члени Ради експертів отримують запрошення на церемонію нагородження Лауреатів Міжнародної премії ім. І.Франка.
7.2.Члени Ради експертів подають кандидатури до складу Міжнародного журі.
7.3.Члени Ради експертів можуть коментувати свою діяльність у складі Ради після підсумкової заяви Міжнародного журі щодо визначення лауреата Премії.
7.4.Члени Ради експертів не мають права розголошувати інформацію про здобувачів Премії, а також без дозволу авторів наукових робіт, поданих на здобуття Премії, копіювати, публікувати чи використовувати наукові роботи або їхні фрагменти.
7.5. Члени Ради експертів мають право вимагати не оприлюднювати результатів оцінювання ними наукових робіт.Наші партнери