Положення про Номінаційні комітети

Положення у новій редакції

від 22.10.2020 р.

 ПОЛОЖЕННЯ

про Номінаційні комітети Міжнародної премії ім. І.Франка

І. Загальні положення.

1.1. Положення про Номінаційні комітети Міжнародної премії ім. І.Франка (далі –Положення) створене з метою забезпечення прозорого та фахового відбору претендентів на здобуття Міжнародної Премії ім. І.Франка.

1.2.Це Положення встановлює фаховий і кількісний склад Номінаційних комітетів Міжнародної премії ім. І.Франка (далі – Номінаційні комітети), процедуру призначення членів Номінаційних комітетів та відбору наукових робіт на здобуття Міжнародної Премії ім. І.Франка (далі – Премія).

1.3. Завданням Номінаційних комітетів є фахове встановлення відповідності поданих на конкурс наукових робіт визначеним науковим дисциплінам згідно до Положення про Міжнародну премію ім. І.Франка.

1.4. Положення, зміни та доповнення до нього (у разі потреби) затверджує Правління Міжнародного фонду Івана Франка.

ІІ. Формування Номінаційних комітетів.

2.1. Номінаційні комітети формує Міжнародний Фонд Івана Франка (далі – Фонд) на підставі Положення про Міжнародну премію ім. І.Франка.

2.2. Номінаційні комітети формують за поданням членів Правління Фонду.

ІІІ. Число Номінаційних комітетів та їх кількісний склад.

3.1. Кількість Номінаційних комітетів визначає Комітет Премії з урахуванням галузі знань та наукової спеціальності робіт, поданих на здобуття Премії.

3.2. Кожен Номінаційний комітет складається не менше ніж з 3 осіб.

IV. Вимоги до членів Номінаційного комітету.

4.1. Номінаційні комітети формують виключно з фахівців однієї наукової дисципліни.

4.2. Члени Номінаційних комітетів мають мати науковий ступінь не нижче кандидата наук (доктора філософії) у конкретній науковій спеціальності і бути незалежними в своїх оцінках щодо претендентів на здобуття Премії.

V. Відбір наукових робіт.

5.1 Після завершення прийому документів Комітет Премії невідкладно (упродовж 3 днів) передає наукові роботи на розгляд членам Номінаційних комітетів.

5.2. Члени Номінаційних комітетів можуть працювати дистанційно. У такому випадку Комітет Премії надсилає сканкопії чи електронні варіанти наукових робіт членам Номінаційних комітетів електронною поштою.

5.3. Члени Номінаційних комітетів протягом 21 дня з часу отримання наукових робіт від Комітету Премії мають дати свої висновки щодо відповідності поданої наукової роботи визначеним науковим дисциплінам, які відповідають Положенню про Міжнародну премію ім. І.Франка.

VI. Критерії відбору претендентів на присудження Премії.

6.1. Члени Номінаційних комітетів знайомляться з науковими роботами, поданими на присудження Премії, і встановлюють відповідність цих робіт до конкретної наукової дисципліни.

6.2. Якщо наукова робота належить до дисциплін суспільно-гуманітарної галузі  та ґрунтується на засадах наукового осмислення  історичних або сучасних процесів в культурі, політиці та суспільному житті України, то члени Номінаційного комітету рекомендують її на розгляд Міжнародної ради експертів.

6.3. У випадку, коли наукова робота, яка подається на здобуття Премії, не відповідає вимогам Положенню про Міжнародну премію ім. І.Франка, то така робота повертається до Комітету Премії без рекомендації у подальшій участі на присудження Премії.

6.4.Якщо наукова робота має міждисциплінарний характер, члени Номінаційного комітету вказують цю обставину у своєму висновку та надають рекомендації щодо її подальшої участі у конкурсі на присудження Премії.

6.5. У випадку, коли висновки членів Номінаційних комітетів різняться між собою, наукову роботу, що отримала позитивний висновок,  допускають до подальшої участі у Премії у випадку, коли позитивний висновок отримано не менше ніж від трьох членів Номінаційного комітету.

6.6. Роботи, допущені Номінаційними комітетами до участі у конкурсі на здобуття Премії, передають на розгляд Міжнародній раді експертів.

6.7. Після вивчення наукової роботи, яка надійшла на присудження Премії, кожен член Номінаційних комітетів надсилає на електронну адресу Комітету Премії frankofund@ukr.net висновок за встановленим зразком: член Номінаційного комітету – «вказати»; : ПІБ і науковий ступінь – «вказати»; наукова робота – «вказати назву» висновок (вибрати) – «відповідає», «не відповідає». Члени Номінаційних комітетів можуть додавати коментарі до наукових робіт, які надійшли на присудження Премії.

VII. Права і обов’язки членів Номінаційних комітетів.

7.1. Члени Номінаційних комітетів отримують запрошення на церемонію нагородження Лауреатів Міжнародної премії ім. І.Франка.

7.2. Члени Номінаційних комітетів подають кандидатури до Міжнародної ради експертів експертної.

7.3. Члени Номінаційних комітетів можуть коментувати свою діяльність у складі комітету після підсумкової заяви Міжнародного журі щодо визначення Лауреатів премії.

7.4. Члени Номінаційних комітетів не мають права розголошувати інформацію про здобувачів Премії, а також без дозволу авторів наукових робіт, поданих на здобуття Премії; копіювати, публікувати чи використовувати наукові роботи, або їхні фрагменти.

7.5. Члени Номінаційних комітетів працюють на волонтерських засадах.

 

 Наші партнери