Положення

Положення про Міжнародну раду експертів

Положення у новій редакції

від 22.10.2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжнародну раду експертів Міжнародної премії ім. Івана Франка

І. Загальні положення

1.1. Положення про Міжнародну раду експертів Міжнародної премії ім. І.Франка (далі – Положення), створене з метою забезпечення фахового і об’єктивного оцінювання робіт, поданих на здобуття Міжнародної премії ім. І.Франка.
1.2. Це Положення встановлює фаховий і кількісний склад ради експертів Міжнародної премії ім. І.Франка (далі – Рада експертів), процедуру призначення членів Ради експертів та відбору наукових робіт, що номінуються на здобуття Міжнародної Премії ім. І.Франка (далі – Премія).
1.3. Завданнями Ради експертів є:
а) визначення трьох номінантів – претендентів з-поміж робіт, що подані на здобуття Премії і, згідно з висновками номінаційних комітетів, відповідають заявленим у Премії науковим дисциплінам;
б) внесення кандидатур до складу міжнародного журі.
1.4. Зміни та доповнення до цього Положення затверджує Правління Міжнародного фонду Івана Франка.

ІІ. Формування Ради експертів

2.1.Міжнародний фонд Івана Франка (далі – Фонд) формує Раду експертів на підставі Положення про Міжнародну премію ім. І.Франка.
2.2.Ради експертів формується за поданням членів Правління Фонду та членів Номінаційних комітетів.

ІІІ. Ради експертів та їх кількісний склад

3.1.Рада експертів має становити не менше 7 осіб.
3.2.Персональний склад Ради експертів не розголошується до церемонії нагородження лауреатів Премії.

IV. Вимоги до членів Ради експертів

4.1.Члени Ради експертів повинні мати науковий ступінь не нижче кандидата наук (доктора філософії -PhD) і бути незалежними та об’єктивними у відборі номінантів на присудження Премії.

V. Визначення номінантів Премії

5.1.Члени Ради експертів визначають номінантів Премії на підставі анотацій та рецензій поданих на здобуття Премії робіт. Дирекція зобов’язана забезпечити членів Ради експертів на їх вимогу примірниками наукових робіт в електронному вигляді.
5.2. Члени Ради експертів можуть працювати дистанційно. У цьому разі Комітет Премії надсилає сканкопії анотацій та рецензій до наукових робіт членам Ради експертів електронною поштою.
5.3. Члени Ради експертів протягом місяця з дня отримання документів від Комітету Премії мають визначити не більше трьох робіт, які, на їхню думку, найбільше відповідають критеріям Премії.
5.4. У разі відсутності достойних робіт на здобуття Премії члени Ради експертів мають право не визначати номінантів.

VI. Порядок та критерії відбору номінантів Премії

6.1.Члени Ради експертів знайомляться з науковими роботами, поданими на присудження Премії, анотаціями та рецензіями до них, і визначають роботи, які найбільше відповідають критеріям передбаченим у пункті 6.2. цього Положення.
6.2. Члени Ради експертів при відборі номінантів керуються власними знаннями, а також порівнюють наукові роботи, які претендують на здобуття Премії, за такими критеріями:
1) наявність інноваційних та оригінальних підходів у дослідженні;
2) концептуальність, системність та критичність дослідження;
3) міжнародний рівень наукового дослідження.
6.3. Після вивчення наукової роботи кожен член Ради експертів протягом місяця надсилає на електронну адресу Комітету Премії frankofund@ukr.net назви трьох робіт, які, на його думку, найповніше відповідають критеріям, визначеним у пункті 6.2. цього Положення. Члени Ради експертів можуть додавати коментарі до наукових робіт.
6.4. У випадку, коли, на думку члена Ради експертів, жодна наукова робота не відповідає критеріям, визначеним у пункті 6.2. цього Положення, такий висновок у місячний строк надсилається на електронну адресу Комітету Премії: frankofund@ukr.net
6.5. На підставі наданих висновків членів Ради експертів, Комітет Премії відбирає не більше трьох наукових робіт, які найбільше отримали позитивних висновків членів Ради експертів.
6.6. Три наукові роботи, які отримали найбільшу кількість позитивних висновків членів Ради експертів, але не менше 4, направляються членам Міжнародного журі.
6.7. У випадку, коли усі наукові роботи набрали менше 4 позитивних висновків членів Ради експертів, Комітет Премії приймає рішення не присуджувати Премію.

VII.Права і обов’язки членів Ради експертів

7.1.Члени Ради експертів отримують запрошення на церемонію нагородження Лауреатів Міжнародної премії ім. І.Франка.
7.2.Члени Ради експертів подають кандидатури до складу Міжнародного журі.
7.3.Члени Ради експертів можуть коментувати свою діяльність у складі Ради після підсумкової заяви Міжнародного журі щодо визначення лауреата Премії.
7.4.Члени Ради експертів не мають права розголошувати інформацію про здобувачів Премії, а також без дозволу авторів наукових робіт, поданих на здобуття Премії, копіювати, публікувати чи використовувати наукові роботи або їхні фрагменти.
7.5. Члени Ради експертів мають право вимагати не оприлюднювати результатів оцінювання ними наукових робіт.

Положення про Міжнародне журі

Положення у новій редакції

від 22.10.2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжнародне журі Міжнародної премії ім. Івана Франка

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про Міжнародне журі Міжнародної премії ім. І.Франка (далі – Положення), створене з метою об’єктивного визначення лауреатів Міжнародної премії ім. І.Франка.

1.2. Це Положення встановлює фаховий і кількісний склад журі Міжнародної премії ім. І.Франка (далі – Журі), процедуру призначення членів Журі та визначення лауреатів Міжнародної Премії ім. І.Франка (далі – Премія).

1.3. Завданнями Журі є визначення лауреата Премії

1.4. Зміни та доповнення до цього Положення затверджує Правління Міжнародного фонду Івана Франка.

ІІ. Формування складу Журі

2.1. Міжнародний фонд Івана Франка (далі – Фонд) формує склад журі на підставі Положення про Міжнародну премію ім. І.Франка.

2.2. Склад Журі формується за поданням членів Правління Фонду та членів Міжнародної ради експертів. Наукові установи та лауреати Міжнародної премії імені Івана Франка, які зробили подання учених на здобуття Премії та їхні претенденти за рішенням Міжнародної ради експертів стали номінантами Премії мають право делегувати по одному члену журі.

2.3. Журі формується щорічно після завершення прийняття робіт на здобуття Премії.

ІІІ. Кількісний та персональний склад

3.1.До складу журі входить 12 осіб.

3.2. Журі формується з урахуванням міждисциплінарності та паритетності наукових дисциплін, які представлені науковими роботами-номінантами.

3.3. До складу Журі входять науковці, що вільно володіють мовами, які відповідають мовам оригіналу наукових робіт-номінантів.

3.4. Члени Журі мають мати науковий ступінь не нижче доктора наук (Dr.Hab) , вчене звання не нижче професора і бути незалежними та об’єктивними у відборі лауреата Премії.

3.5.Члени Журі, які є доповідачами щодо оцінки наукових робіт, отримують грошовий гонорар від Фонду.

3.6. Персональний склад Журі не розголошується до часу засідання Журі.

IV. Порядок визначення лауреатів Премії

4.1 Засідання Журі розпочинається представленням усіх членів Журі головою Правління, чи Директором Фонду.

4.2. Журі очолює голова, якого обирають на своєму засіданні члени Журі.

4.3. Члени Журі обирають секретаря та лічильну комісію.

4.4.У ході засідання Журі кожну наукову роботу- номінант має реферувати член Журі у формі наукової доповіді.

4.5. Члени Журі обговорюють подані на здобуття Премії роботи в ході наукової міждисциплінарної дискусії з аналізом вірогідності, обґрунтованості та опонування доповідачеві.

4.6. Після завершення доповідей та наукової дискусії щодо наукових робіт-номінантів члени Журі приймають рішення щодо визначення Лауреата Премії.

4.7. Рішення щодо визначення Лауреата Премії Журі приймає у ході таємного голосування бюлетенями.

4.8. Члени Журі визначають Лауреата за допомогою встановлення рейтингу балів наукових робіт-номінантів, які зазначені у бюлетені, використовуючи числа від «0» до «3», де число «3» є найвищим балом. Член журі не може виставляти однаковий бал більше ніж одному претенденту.

4.9. Лауреатом Премії вважається автор (автори) наукової роботи, яка набрала найбільшу кількість балів.

4.10. Рішення Журі оприлюднюється в день його прийняття.

V. Критерії визначення лауреатів Премії

5.1. Лауреати Премії мають відповідати позиції Івана Франка, яку він висловив при житті: «ця праця наскрізь критична, діло холодного розуму, натхнена великою ідеєю одноцільності і своєрідності…»

5.2. Наукові роботи лауреатів Премії має мати міжнародне значення належати до соціально-гуманітарних дисциплін і ґрунтуватися на засадах наукового осмислення  історичних або сучасних процесів в культурі, політиці та суспільному житті України.

5.3. Визначаючи лауреатів члени Журі керуються власними знаннями, оцінюють професійну компетентність у науковій галузі та міжнародний рівень наукових досягнень. Порівняння наукових робіт відбувається на міждисциплінарних засадах.

VI. Права і обов’язки членів Журі

6.1. Члени Журі мають бути присутніми на церемонії нагородження лауреатів Міжнародної премії ім. І.Франка.

6.2. Члени Журі мають право отримувати компенсацію за проїзд, проживання і харчування, а також гонорар за роботу передбачену пунктом 3.5. цього Положення.

6.3. Члени Журі можуть коментувати свою позицію щодо оцінювання наукових робіт-номінантів після оголошення лауреатів Премії.

6.4. Члени Журі не мають права розголошувати інформацію про здобувачів Премії, а також без дозволу авторів наукових робіт, поданих на здобуття Премії, копіювати, публікувати чи використовувати наукові роботи або їхні фрагменти.

6.5. Члени Журі мають право вимагати не оприлюднювати результатів голосування щодо визначення лауреатів Премії.

Положення про Номінаційні комітети

Положення у новій редакції

від 22.10.2020 р.

 ПОЛОЖЕННЯ

про Номінаційні комітети Міжнародної премії ім. І.Франка

І. Загальні положення.

1.1. Положення про Номінаційні комітети Міжнародної премії ім. І.Франка (далі –Положення) створене з метою забезпечення прозорого та фахового відбору претендентів на здобуття Міжнародної Премії ім. І.Франка.

1.2.Це Положення встановлює фаховий і кількісний склад Номінаційних комітетів Міжнародної премії ім. І.Франка (далі – Номінаційні комітети), процедуру призначення членів Номінаційних комітетів та відбору наукових робіт на здобуття Міжнародної Премії ім. І.Франка (далі – Премія).

1.3. Завданням Номінаційних комітетів є фахове встановлення відповідності поданих на конкурс наукових робіт визначеним науковим дисциплінам згідно до Положення про Міжнародну премію ім. І.Франка.

1.4. Положення, зміни та доповнення до нього (у разі потреби) затверджує Правління Міжнародного фонду Івана Франка.

ІІ. Формування Номінаційних комітетів.

2.1. Номінаційні комітети формує Міжнародний Фонд Івана Франка (далі – Фонд) на підставі Положення про Міжнародну премію ім. І.Франка.

2.2. Номінаційні комітети формують за поданням членів Правління Фонду.

ІІІ. Число Номінаційних комітетів та їх кількісний склад.

3.1. Кількість Номінаційних комітетів визначає Комітет Премії з урахуванням галузі знань та наукової спеціальності робіт, поданих на здобуття Премії.

3.2. Кожен Номінаційний комітет складається не менше ніж з 3 осіб.

IV. Вимоги до членів Номінаційного комітету.

4.1. Номінаційні комітети формують виключно з фахівців однієї наукової дисципліни.

4.2. Члени Номінаційних комітетів мають мати науковий ступінь не нижче кандидата наук (доктора філософії) у конкретній науковій спеціальності і бути незалежними в своїх оцінках щодо претендентів на здобуття Премії.

V. Відбір наукових робіт.

5.1 Після завершення прийому документів Комітет Премії невідкладно (упродовж 3 днів) передає наукові роботи на розгляд членам Номінаційних комітетів.

5.2. Члени Номінаційних комітетів можуть працювати дистанційно. У такому випадку Комітет Премії надсилає сканкопії чи електронні варіанти наукових робіт членам Номінаційних комітетів електронною поштою.

5.3. Члени Номінаційних комітетів протягом 21 дня з часу отримання наукових робіт від Комітету Премії мають дати свої висновки щодо відповідності поданої наукової роботи визначеним науковим дисциплінам, які відповідають Положенню про Міжнародну премію ім. І.Франка.

VI. Критерії відбору претендентів на присудження Премії.

6.1. Члени Номінаційних комітетів знайомляться з науковими роботами, поданими на присудження Премії, і встановлюють відповідність цих робіт до конкретної наукової дисципліни.

6.2. Якщо наукова робота належить до дисциплін суспільно-гуманітарної галузі  та ґрунтується на засадах наукового осмислення  історичних або сучасних процесів в культурі, політиці та суспільному житті України, то члени Номінаційного комітету рекомендують її на розгляд Міжнародної ради експертів.

6.3. У випадку, коли наукова робота, яка подається на здобуття Премії, не відповідає вимогам Положенню про Міжнародну премію ім. І.Франка, то така робота повертається до Комітету Премії без рекомендації у подальшій участі на присудження Премії.

6.4.Якщо наукова робота має міждисциплінарний характер, члени Номінаційного комітету вказують цю обставину у своєму висновку та надають рекомендації щодо її подальшої участі у конкурсі на присудження Премії.

6.5. У випадку, коли висновки членів Номінаційних комітетів різняться між собою, наукову роботу, що отримала позитивний висновок,  допускають до подальшої участі у Премії у випадку, коли позитивний висновок отримано не менше ніж від трьох членів Номінаційного комітету.

6.6. Роботи, допущені Номінаційними комітетами до участі у конкурсі на здобуття Премії, передають на розгляд Міжнародній раді експертів.

6.7. Після вивчення наукової роботи, яка надійшла на присудження Премії, кожен член Номінаційних комітетів надсилає на електронну адресу Комітету Премії frankofund@ukr.net висновок за встановленим зразком: член Номінаційного комітету – «вказати»; : ПІБ і науковий ступінь – «вказати»; наукова робота – «вказати назву» висновок (вибрати) – «відповідає», «не відповідає». Члени Номінаційних комітетів можуть додавати коментарі до наукових робіт, які надійшли на присудження Премії.

VII. Права і обов’язки членів Номінаційних комітетів.

7.1. Члени Номінаційних комітетів отримують запрошення на церемонію нагородження Лауреатів Міжнародної премії ім. І.Франка.

7.2. Члени Номінаційних комітетів подають кандидатури до Міжнародної ради експертів експертної.

7.3. Члени Номінаційних комітетів можуть коментувати свою діяльність у складі комітету після підсумкової заяви Міжнародного журі щодо визначення Лауреатів премії.

7.4. Члени Номінаційних комітетів не мають права розголошувати інформацію про здобувачів Премії, а також без дозволу авторів наукових робіт, поданих на здобуття Премії; копіювати, публікувати чи використовувати наукові роботи, або їхні фрагменти.

7.5. Члени Номінаційних комітетів працюють на волонтерських засадах.

 

 

Положення про Премію

Положення у новій редакції

від 22.10.2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ 

про Міжнародну премію імені Івана Франка

Присудження Міжнародної премії імені Івана Франка (далі – Премія) є почесним визнанням вагомих здобутків та значних заслуг науковців у галузі соціально-гуманітарних наук. Премію засновано з метою сприяння всеохоплюючому вивченню творчої, наукової, громадської діяльності Івана Франка і заохочення вчених з різних країн світу до проведення актуальних досліджень у галузі соціально-гуманітарних наук, що увиразнюють гуманістичний, національний, духовний, державотворчий сенс для пізнання та утвердження наукової і культурної спадщини України у світовому контексті.

І. Загальні положення.

  1. Премію присуджують дослідникам, наукові роботи, яких було подано до Комітету Премії відповідно до цього Положення і було визнано найкращими за оцінкою Міжнародного журі.
  2. Конкурс на здобуття Премії проводиться щорічно.
  3. Роботи науковців на здобуття Премії подають академічні установи, вищі навчальні заклади України та країн світу, з якими Україна має дипломатичні відносини, а також лауреати Премії попередніх років.
  4. Одна й та сама особа може бути лауреатом Премії лише один раз.
  5. Учасники Фонду Івана Франка, члени Правління та Дирекції Фонду не мають права подавати свої наукові роботи на здобуття Премії.
  6. Після прийому документів Комітет Премії передає наукові роботи на розгляд Номінаційних комітетів, які визначають відповідність робіт заявленим номінаціям та нормам цього Положення.
  7. Роботи, допущені Номінаційними комітетами до участі у конкурсі на здобуття Премії, передаються Міжнародній раді експертів, яка визначає не більше трьох претендентів на здобуття Премії.
  8. Лауреата Премії з числа її номінантів, яких визначила Міжнародна рада експертів, визначає Міжнародне журі.
  9. Відзначення лауреата Премії відбувається щороку 27 серпня.
  10. Правління Фонду затверджує Календарний план заходів з проведення конкурсів на здобуття Премії та відзначення лауреата Премії.

ІІ. Органи, що забезпечують проведення конкурсу на здобуття Премії і визначають лауреата.

11. Організовує і проводить конкурс робіт на здобуття Премії, контролює дотримання норм Положення          про Премію та строків визначення і вшанування лауреатів Премії Комітет Премії, який складається з        членів Правління Благодійної організації «Міжнародний фонд Івана Франка».

12. Для встановлення відповідності поданих на конкурс робіт цьому Положенню створюються                 Номінаційні комітети. До їх складу входять до 3-х осіб, які здійснюють свою діяльність у галузях,    охоплених номінацією Премії. Номінаційні комітети утворюються і діють на підставі Положення, затвердженого Правлінням Благодійної організації «Міжнародний фонд Івана Франка».

13. Фахове і об’єктивне оцінювання робіт, що подаються на конкурс на здобуття Премії, покладається на Міжнародну раду експертів, до складу якої входять визнані й авторитетні вчені з різних країн. Міжнародна рада експертів визначає трьох номінантів Премії, а також вносить на розгляд і затвердження правлінням Благодійної організації «Міжнародний фонд Івана Франка» кандидатури до складу Міжнародного журі. Положення про Міжнародну раду експертів затверджується Правлінням Благодійної організації «Міжнародний фонд Івана Франка».

14. Визначає Лауреата Премії Міжнародне журі, яке формується щорічно за пропозицією Міжнародної ради експертів і складається з 12 осіб. У своїй роботі Міжнародне журі керується Положенням, затвердженим Правлінням Благодійної організації «Міжнародний фонд Івана Франка». Лауреат Премії визначається з числа номінантів, яких обрала Міжнародна рада експертів.

ІІІ. Вимоги до робіт, які подаються на здобуття Премії.

15. Наукові роботи, що претендують на здобуття Премії мають мати міжнародне значення належати до соціально-гуманітарних дисциплін і ґрунтуватися на засадах наукового осмислення  історичних або сучасних процесів в культурі, політиці та суспільному житті України.

16. Наукові роботи, що претендують на здобуття Премії, мають бути оприлюднені (опубліковані) у році, коли було оголошено про початок подачі документів на здобуття Премії та два попередні роки. Книги мають містити ISBN.

17. До подання на здобуття Премії обов’язково додаються такі документи:

а) подання академічної установи, вищого навчального закладу про висунення наукової роботи на здобуття Премії;

б) коротка інформація про особу (осіб), наукова робота якої (яких) подається на здобуття Премії, з контактними даними претендента (ів) на здобуття Премії;

в) наукова робота (дослідження, монографія, дисертація, книга, цикли лекцій)  обсягом не менше 6 видавничих аркушів, яка обов’язково містить бібліографію з теми дослідження;

г) наукова робота подається у 3-екземплярах друкованої версії, а також у форматі PDF, з правом розсилки наукової роботи членам номінаційних комітетів, членам Експертної ради та журі;

д) розширена анотація до наукової роботи, що подається на здобуття Премії;

е) особиста письмова згода автора (авторів) наукової праці на участь у конкурсі на здобуття Премії.

В анотації до наукової роботи має бути вказано наукову дисципліну, до якої належить робота, або ж дисципліни, якщо робота має інтердисциплінарний характер.

18. Документи подаються на адресу Комітету Премії, вказану в оголошенні про початок прийому документів на здобуття Премії, а також надсилаються в електронному вигляді. Друковані примірники наукової роботи мають візуватися автором.

19. Анотація до наукової роботи, рекомендованої до участі в конкурсі на здобуття Премії, має бути викладена українською та англійською мовами. Комітет Премії відповідає за збереження авторських прав усіх робіт, поданих на здобуття Премії.

ІV. Критерії відбору претендентів на присудження Премії.

20. Основним критерієм відбору претендентів на присудження Премії є його професійна компетентність у своїй галузі та міжнародний рівень наукових досягнень, не залежно віку, статі, релігійних чи політичних уподобань чи етнічної приналежності автора.

21. Премія присуджується за наукову роботу, яка є вагомим внеском у розвиток соціально-гуманітарних дисциплін, має міжнародне значення та ґрунтується на засадах наукового осмислення історичних або сучасних процесів в культурі, політиці та суспільному житті України.

V. Вшанування лауреатів Премії.

22. Лауреату премії вручається диплом і пам’ятний нагрудний знак (медаль). Опис відзнак лауреата Премії затверджує Правління Благодійної організації «Міжнародний Фонд Івана Франка».

23. Лауреату премії видається грошова винагорода, розмір якої встановлюється щороку рішенням Правління Благодійної організації «Міжнародний Фонд Івана Франка».

24. Лауреат Премії протягом шести місяців після вручення йому Премії має виступити з лекцією – популярним викладом змісту наукової роботи, яка була відзначена Премією – у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І.Франка, Львівському національному університеті ім. І.Франка, Київському національному університеті ім. Т.Шевченка та Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича.Наші партнери