Документи

ПОРЯДОК проведення конкурсу на найкращий силуетний портрет Івана Франка

Загальна частина

1. Порядок та умови проведення конкурсу на найкращий силуетний портрет Івана Франка (далі — Конкурс) розроблено з метою визначення найкращого силуетного портрета Івана Франка (далі – Силует).
2. Відповідальним за проведення Конкурсу є БО «Міжнародний фонд Івана Франка» (далі – Фонд), який здійснює фінансове, організаційне та методичне забезпечення Конкурсу.

Строки проведення Конкурсу
3. Конкурс проводиться з 1 лютого по 9 березня  2017 року.
4. Прийом конкурсних робіт проводиться з 1 лютого по 1 березня 2017 року.
5. Підведення підсумків Конкурсу — до 9 березня 2017 року.

Комісія із проведення Конкурсу
6. Для визначення переможців та з метою забезпечення об’єктивної оцінки результатів Конкурсу формується комісія із проведення конкурсу на найкращий силуетний портрет Івана Франка  (далі — Комісія).
7. Комісія формується з числа мистецтвознавців та франкознавців.
8. Склад Комісії затверджується Фондом.
9. Засідання Комісії є правочинним, якщо у ньому беруть участь не менше ніж 2/3 її складу. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним. Рішення Комісії є остаточним.
10. Члени Комісії участі у Конкурсі не беруть і не мають права консультувати учасників Конкурсу.
11. Комісія не розглядає проектні пропозиції:
— подані після закінчення встановленого терміну;
— такі, що не відповідають умовам Конкурсу.

Учасники та умови проведення Конкурсу
12. У Конкурсі можуть брати участь усі бажаючі. До участі у Конкурсі допускаються роботи, що надійшли на електронну адресу (frankofund@ukr.net) або поштову адресу Фонду з поміткою «силует» (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 48а, оф. 15) в період з 1 лютого по 1 березня 2017 року включно.
13. Для учасників Конкурсу встановлюються 3 премії:
1-ша премія — 3,0 тис. грн;
2-га премія — 2,0 тис. грн;
3-тя премія — 1,0 тис. грн.
Премія може не присуджуватися за рішенням Комісії. Комісія може запропонувати кільком учасникам спільно доопрацювати відзначені проекти.
14. Критеріями відбору силуетів, поданих на Конкурс, є:
– відповідність мистецтвознавчим та зазначеним нижче вимогам;
– оригінальність;
– функціональність.
15. Вимоги до силуетів:

–  має бути оригінальним, що забезпечуватиме його пізнаваність та візуальну ідентифікацію із зображенням Івана Франка;

–  має містити зображення І. Франка у профіль;

  • має бути контурним;
  • має бути легким у відтворенні;
  • має бути зображеним на білому фоні;

– усі елементи мають бути розбірливими;
– має відповідати вимогам для виготовлення його на рекламних носіях.
16. На Конкурс подаються матеріали, які надсилаються:
а) звичайною поштою:
– заява, у якій зазначаються відомості про автора(ів) силуету, а також інформація про те, що надані на Конкурс силуети не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб;
– графічне чорно-біле зображення силуету в натуральну величину і в збільшеному розмірі (до 150 мм за висотою) на аркуші високоякісного паперу формату А-4;
– у верхньому правому куті аркуша позначається девіз у вигляді шестизначного числа;
– компакт-диск із растровим (у форматі jpeg, роздільна здатність не нижче ніж 400 dpi) та векторним (у форматах eps, ai або cdr) зображенням силуету, його мініатюри (пояснення у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище);
– пояснювальна записка (обсягом до однієї сторінки) із тлумаченням зображення, застосованого під час розробки силуету;
– заклеєний конверт формату С6 із позначеним на ньому девізом у вигляді шестизначного числа;
– довідка з такою інформацією: прізвище(а), ім’я (імена), по батькові, місце(я) проживання виконавця(ів), номер(и) контактного(их) телефону(ів), відсотковий розподіл премії (за наявності колективу виконавців). Також слід надіслати ксерокопії 1-ї, 2-ї та 11-ї сторінок паспорта(ів) виконавця(ів).
б) електронною поштою:
– заява, у якій зазначаються відомості про автора(ів) силуету, а також інформація про те, що надані на Конкурс силуети не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб (у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище);
– графічне кольорове зображення силуету в натуральну величину і в збільшеному розмірі (до 150 мм за висотою) на форматі А-4, у верхньому правому куті аркуша позначається девіз у вигляді шестизначного числа (у форматі pdf);
– файли з растровим (у форматі jpeg, роздільна здатність не нижче ніж 400 dpi) та векторним (у форматах eps, ai або cdr) зображенням силуету, його мініатюри;
– пояснювальна записка (обсягом до однієї сторінки) із тлумаченням зображення, застосованого під час розробки силуету (у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище);
– текстовий файл із такою інформацією: прізвище(а), ім’я(імена), по батькові, місце(я) проживання виконавця(ів), номер(и) контактного(их) телефону(ів), відсотковий розподіл премії (за наявності колективу виконавців) (у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище). Також слід надіслати ксерокопії 1-ї, 2-ї та 11-ї сторінок паспорта(ів) виконавця(ів). Відскановані 1, 2 та 11 сторінки паспорта(ів) виконавця(ів) (у форматі jpeg).
17. Використання та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
18. Переможець Конкурсу передає авторські та майнові права на силует шляхом укладення відповідного договору з Фондом.
19. Оригінали силуетів та супровідні матеріали, визнані переможцями, авторам не повертаються.
20. Інформація щодо підсумків проведення Конкурсу та його переможців розміщується на офіційному веб-сайті Фонду www.frankoprize.com.ua

ПОРЯДОК проведення конкурсу на кращий ескіз знака лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка

Загальна частина

1. Програму та умови проведення конкурсу на кращий ескіз знака лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка (далі — Конкурс), розроблено з метою визначення кращого конкурсного проекту знака лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка.
2. Знак лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка встановлюється для відзначення осіб, які Міжнародним журі визнані лауреатами Міжнародної премії імені Івана Франка у двох номінаціях: за вагомий внесок у розвиток україністики та за визначний особистий внесок у розвиток соціально-гуманітарних наук.
3. Конкурс проводиться з метою визначення кращого ескізу знака лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка (далі — ескіз).
4. Відповідальним за проведення Конкурсу, організаційне та методичне забезпечення Конкурсу здійснює БО «Міжнародний фонд Івана Франка» (далі – Фонд).

Строки проведення Конкурсу

5. Конкурс проводиться з 27 січня по 25 березня 2016 року.
6. Прийом конкурсних робіт проводиться з 15 лютого по 15 березня 2016 року.
7. Підведення підсумків Конкурсу — до 25 березня 2016 року.

Комісія з проведення Конкурсу

8. Для визначення переможців та з метою забезпечення об’єктивної оцінки результатів Конкурсу формується комісія з проведення конкурсу на кращий ескіз знака лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка (далі — Комісія).
9. Комісія формується з числа фахівців із нагородної справи, геральдики, фалеристики та франкознавства.
10. Склад Комісії затверджується Фондом.
11. Засідання Комісії є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше 2/3 його складу. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів від загальної кількості його членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним. Рішення Комісії є остаточним.
12. Члени Комісії участі у Конкурсі не беруть і не мають права консультувати учасників Конкурсу.
13. Комісія не розглядає проектні пропозиції:
— подані після закінчення встановленого терміну;
— такі, що не відповідають умовам Конкурсу.

Учасники та умови проведення Конкурсу

14. У Конкурсі можуть брати участь усі бажаючі. До участі у Конкурсі допускаються роботи, що надійшли на електронну адресу (frankofund@ukr.net) або поштову адресу Фонду з поміткою «ескіз» (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 48а, оф.15) в період з 15 лютого по 15 березня 2016 року включно.
15. Для учасників Конкурсу встановлюються 3 премії:
1-а премія — 10,0 тис.грн.;
2-а премія — 5,0 тис.грн.;
3-я премія — 3,0 тис.грн.
2-а та 3-я премії можуть не присуджуватися за рішенням Комісії.
Комісія може запропонувати кільком учасникам спільно доопрацювати відзначені проекти.
16. Критеріями відбору ескізів знака, поданих на Конкурс, є:
– відповідність фалеристичним та зазначеним нижче вимогам;
– оригінальність;
– функціональність.
17. Вимоги до знака:
– знак не повинен відтворювати існуючі державні нагороди України та іноземних держав;
– знак не може використовувати символіку політичних партій та громадських організацій України;
– знак повинен передбачати кріплення до фігурної колодки для носіння знака на грудях;
– знак має бути оригінальним, що забезпечуватиме його пізнаваність та візуальну ідентифікацію;
– знак та фігурна колодки мають відображати українську традицію фалеристики, а окремі елементи (орнамент, кеглі, фон) – приналежність до наукової творчості Івана Франка, часу та місця його життєдіяльності;
– знак має містити зображення І.Франка, відображати роки життя: «1856-1916» та містити написи з лицьового боку: «Премія І.Франка», «Ivan Franko Prize».
– усі елементи й написи мають бути розбірливими і пізнаваними.
– розмір знака в натуральну величину не може перевищувати 30 мм у ширину.
– ширина фігурної колодки для знака має мати загальноприйняті пропорції до знаку;
– знак має відповідати вимогам для виготовлення його з дорогоцінних металів;
– знак не повинен потребувати використання для його виготовлення дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів, а також їх імітацій (стразів).
18. На Конкурс подаються:
а) якщо матеріали надсилаються звичайною поштою:
– заява, у якій зазначаються відомості про автора(ів) ескізу знака, а також інформація про те, що надані на Конкурс ескізи знака не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб;
– графічне кольорове зображення знака в натуральну величину і в збільшеному розмірі (до 150 мм за висотою) на аркуші високоякісного паперу формату А-4;
– у верхньому правому куті аркуша позначається девіз у вигляді шестизначного числа;
– компакт-диск з растровим (у форматі jpeg, роздільна здатність не нижче 400 dpi) та векторним (у форматах eps, ai або cdr) зображенням знака, його мініатюри, (пояснення у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище);
– пояснювальна записка (обсягом до однієї сторінки) з тлумаченням кольорів, зображень та написів, застосованих під час розробки ескізу знака;
– заклеєний конверт формату С6 з позначеним на ньому девізом у вигляді шестизначного числа;
– у конверт має бути вміщена довідка з такою інформацією: прізвища, імена, по батькові, місця проживання виконавців, номери контактних телефонів, відсотковий розподіл премії (за наявності колективу виконавців). Також у конверт мають бути вміщені ксерокопії 1, 2 та 11 сторінок паспортів виконавців.
б) якщо матеріали надсилаються електронною поштою:
– заява, у якій зазначаються відомості про автора(ів) ескізу знака, а також інформація про те, що надані на Конкурс ескізи знака не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб (у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище);
– графічне кольорове зображення знака в натуральну величину і в збільшеному розмірі (до 150 мм за висотою) на форматі А-4, у верхньому правому куті аркуша позначається девіз у вигляді шестизначного числа (у форматі pdf);
– файли з растровим (у форматі jpeg, роздільна здатність не нижче 400 dpi) та векторним (у форматах eps, ai або cdr) зображенням знака, його мініатюри;
– пояснювальна записка (обсягом до однієї сторінки) з тлумаченням кольорів, зображень та написів, застосованих під час розробки ескізу знака (у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище);
– текстовий файл з такою інформацією: прізвища, імена, по батькові, місця проживання виконавців, номери контактних телефонів, відсотковий розподіл премії (за наявності колективу виконавців) (у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище);
– відскановані 1, 2 та 11 сторінки паспортів виконавців (у форматі jpeg).
​ 19. Використання та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
20. Переможець Конкурсу за згодою передає авторські майнові права на ескіз знаку шляхом укладення відповідного договору з Фондом.
21. Оригінали ескізів та супровідні матеріали, відзначені преміями, до них авторам не повертаються.
22. Інформація щодо підсумків проведення Конкурсу та його переможців розміщується на офіційному веб-сайті Фонду www.frankoprize.com.ua

Фінансування Конкурсу

23. Конкурс проводиться на безоплатній основі.
24. Фінансування витрат на організацію та проведення Конкурсу здійснюється Фондом.Наші партнери