ПОРЯДОК проведення конкурсу на найкращий силуетний портрет Івана Франка

Загальна частина

1. Порядок та умови проведення конкурсу на найкращий силуетний портрет Івана Франка (далі — Конкурс) розроблено з метою визначення найкращого силуетного портрета Івана Франка (далі – Силует).
2. Відповідальним за проведення Конкурсу є БО «Міжнародний фонд Івана Франка» (далі – Фонд), який здійснює фінансове, організаційне та методичне забезпечення Конкурсу.

Строки проведення Конкурсу
3. Конкурс проводиться з 1 лютого по 9 березня  2017 року.
4. Прийом конкурсних робіт проводиться з 1 лютого по 1 березня 2017 року.
5. Підведення підсумків Конкурсу — до 9 березня 2017 року.

Комісія із проведення Конкурсу
6. Для визначення переможців та з метою забезпечення об’єктивної оцінки результатів Конкурсу формується комісія із проведення конкурсу на найкращий силуетний портрет Івана Франка  (далі — Комісія).
7. Комісія формується з числа мистецтвознавців та франкознавців.
8. Склад Комісії затверджується Фондом.
9. Засідання Комісії є правочинним, якщо у ньому беруть участь не менше ніж 2/3 її складу. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним. Рішення Комісії є остаточним.
10. Члени Комісії участі у Конкурсі не беруть і не мають права консультувати учасників Конкурсу.
11. Комісія не розглядає проектні пропозиції:
— подані після закінчення встановленого терміну;
— такі, що не відповідають умовам Конкурсу.

Учасники та умови проведення Конкурсу
12. У Конкурсі можуть брати участь усі бажаючі. До участі у Конкурсі допускаються роботи, що надійшли на електронну адресу (frankofund@ukr.net) або поштову адресу Фонду з поміткою «силует» (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 48а, оф. 15) в період з 1 лютого по 1 березня 2017 року включно.
13. Для учасників Конкурсу встановлюються 3 премії:
1-ша премія — 3,0 тис. грн;
2-га премія — 2,0 тис. грн;
3-тя премія — 1,0 тис. грн.
Премія може не присуджуватися за рішенням Комісії. Комісія може запропонувати кільком учасникам спільно доопрацювати відзначені проекти.
14. Критеріями відбору силуетів, поданих на Конкурс, є:
– відповідність мистецтвознавчим та зазначеним нижче вимогам;
– оригінальність;
– функціональність.
15. Вимоги до силуетів:

–  має бути оригінальним, що забезпечуватиме його пізнаваність та візуальну ідентифікацію із зображенням Івана Франка;

–  має містити зображення І. Франка у профіль;

  • має бути контурним;
  • має бути легким у відтворенні;
  • має бути зображеним на білому фоні;

– усі елементи мають бути розбірливими;
– має відповідати вимогам для виготовлення його на рекламних носіях.
16. На Конкурс подаються матеріали, які надсилаються:
а) звичайною поштою:
– заява, у якій зазначаються відомості про автора(ів) силуету, а також інформація про те, що надані на Конкурс силуети не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб;
– графічне чорно-біле зображення силуету в натуральну величину і в збільшеному розмірі (до 150 мм за висотою) на аркуші високоякісного паперу формату А-4;
– у верхньому правому куті аркуша позначається девіз у вигляді шестизначного числа;
– компакт-диск із растровим (у форматі jpeg, роздільна здатність не нижче ніж 400 dpi) та векторним (у форматах eps, ai або cdr) зображенням силуету, його мініатюри (пояснення у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище);
– пояснювальна записка (обсягом до однієї сторінки) із тлумаченням зображення, застосованого під час розробки силуету;
– заклеєний конверт формату С6 із позначеним на ньому девізом у вигляді шестизначного числа;
– довідка з такою інформацією: прізвище(а), ім’я (імена), по батькові, місце(я) проживання виконавця(ів), номер(и) контактного(их) телефону(ів), відсотковий розподіл премії (за наявності колективу виконавців). Також слід надіслати ксерокопії 1-ї, 2-ї та 11-ї сторінок паспорта(ів) виконавця(ів).
б) електронною поштою:
– заява, у якій зазначаються відомості про автора(ів) силуету, а також інформація про те, що надані на Конкурс силуети не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб (у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище);
– графічне кольорове зображення силуету в натуральну величину і в збільшеному розмірі (до 150 мм за висотою) на форматі А-4, у верхньому правому куті аркуша позначається девіз у вигляді шестизначного числа (у форматі pdf);
– файли з растровим (у форматі jpeg, роздільна здатність не нижче ніж 400 dpi) та векторним (у форматах eps, ai або cdr) зображенням силуету, його мініатюри;
– пояснювальна записка (обсягом до однієї сторінки) із тлумаченням зображення, застосованого під час розробки силуету (у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище);
– текстовий файл із такою інформацією: прізвище(а), ім’я(імена), по батькові, місце(я) проживання виконавця(ів), номер(и) контактного(их) телефону(ів), відсотковий розподіл премії (за наявності колективу виконавців) (у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище). Також слід надіслати ксерокопії 1-ї, 2-ї та 11-ї сторінок паспорта(ів) виконавця(ів). Відскановані 1, 2 та 11 сторінки паспорта(ів) виконавця(ів) (у форматі jpeg).
17. Використання та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
18. Переможець Конкурсу передає авторські та майнові права на силует шляхом укладення відповідного договору з Фондом.
19. Оригінали силуетів та супровідні матеріали, визнані переможцями, авторам не повертаються.
20. Інформація щодо підсумків проведення Конкурсу та його переможців розміщується на офіційному веб-сайті Фонду www.frankoprize.com.uaНаші партнери