Архів робіт за 2020 рік

 • Ольга Богомолець (Україна).

Монографія «Українська домашня ікона».

Анотація.

Подання Української військово-медичної академії.

 • Андрій Бойко-Гагарін (Україна).

Монографія «Фальшивомонетництво в Центральній та Східній Європі у добу Середньовіччя та раннього Нового часу».

Анотація.

Подання Національного музею історії України.

 • Анна Варава (Україна).

Крос-державне дослідження модної індустрії та його застосування до країн східної європи, на прикладі України.

Анотація.

Подання Київського національного університету технологій та дизайну.

 • Микола Галів (Україна).

Монографія «Український історико-педагогічний наратив (середина ХІХ – кінець ХХ століття): епістемологічні засади».

Анотація.

Подання Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка.

 • Майя Гарбузюк  (Україна).

Монографія «Образ України у польському театральному дискурсі ХІХ століття: стратегії та форми репрезентації».

Анотація.

Подання Львівського національного університету ім. Івана Франка.

 • Віктор Гаркавко (Україна).

Монографія «Про хліб наш насущний наука (Сільськогосподарська економія – основа теоретичного вчення про економіку й організацію сільгоспвиробництва)».

Анотація.

Подання Тернопільського національного економічного університету.

 • Марія Дружинець (Україна).

Монографія «Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичний аспекти».

Анотація.

Подання Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

 • Андрій Заярнюк (Канада).

Монографія “Lviv’s Uncertain Destination: A City and Its Train Station from Franz Joseph I to Brezhnev» («Львів – місце призначення невідоме. Місто і його вокзал від Франца Йосифа І до Брежнєва»).

Анотація.

Подання лауреата Міжнародної премії ім.Івана Франка 2018 року – Йоханнеса Ремі.

 • Архиєпископ Ігор Ісіченко (Україна).

Монографія «Війна барокових метафор. “Камінь” Петра Могили проти “підзорної труби” Касіяна Саковича», Україна.

Анотація.

Подання лауреатки Міжнародної премії ім.Івана Франка 2018 року – Ярослави Мельник.

 • Василь Костицький, Ольга Кобан (Україна).

Монографія «Обмеження правом законодавчої та судової влади».

Анотація.

Подання Інституту законодавчих передбачень та правової експертизи.

 • Лариса Масенко (Україна).

Монографія «Мова радянського тоталітаризму».

Анотація.

Подання лауреата Міжнародної премії ім.Івана Франка 2017 року – Олега Шаблія.

 • Ігор Набитович (Україна).

Монографія «Дерево життя літературного роду: Іван Федорович, Володислав Федорович, Дарія Віконська».

Анотація.

Подання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 • Євген Нахлік (Україна).

 Монографія «Віражі Франкового духу : Світогляд. Ідеологія. Література».

Анотація.

Подання Інституту Івана Франка НАН України.

 • Колектив авторів Ігор Пасічник, Петро Кралюк, Дмитро Шевчук, Микола Бендюк (Україна).

Монографія «Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання».

Анотація.

Подання Інституту літератури ім.Т.Шевченка НАН України.

 • Лариса СеменкоОлександр Логінов (Україна).

Монографія « Вінницький театр у свічаді історії (1910-1944)».

Анотація.

Подання Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

 • Ігор Сердюк (Україна).

Монографія «Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст.».

Анотація.

Подання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

 • Тетяна Сивець (Україна).

Монографія «Християнські концепти в літературі Київської Русі (ХІ-ХІІІ ст.)».

Анотація.

Подання Інституту філології Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

 • Мейгіл Фаулер (США).

Монографія «Beau Monde on Empire’s Edge: State and Stage in Soviet Ukraine» («Бомонд на краю імперії: держава та сцена в радянській Україні»).

Анотація.

Подання лауреатки Міжнародної премії ім.Івана Франка 2019 року – Марії Грації Бартоліні.

 • Олександр Федорук (Україна).

Монографія «Роман Куліша “Чорна рада”: Історія тексту».

Анотація.

Подання лауреата Міжнародної премії ім.Івана Франка 2017 року – Міхаеля Мозера.

 Наші партнери