Архів робіт за 2019 рік

Номінація: за вагомі здобутки (досягнення) у галузі

соціально-гуманітарних наук

Вадим Ададуров (Україна)

Монографія «Война цивилизаций: Социокультурная история русского похода Наполеона» Т.1

Віктор Гаркавко  (Україна)

Монографія «Про хліб наш насущний наука»

Іоанна Ґетка (Польща)

Монографія «На зорі модерності. Руськомовне василіянське книгодрукування XVIII століття».

Богдан Гудь (Україна)

Монографія «Українці і поляки на Наддніпрянщині, Волині й у Східній Галичині в ХІХ-першій половині ХХ ст.»

Богдан М. Пунько (Україна)

Посібник «Міжнародний бізнес»

Богдан М. Пунько (Україна)

Монографія «Антифілософія політики»

Володимир Сергійчук (Україна)

Монографія «Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства»

Ірина Чугаєва (Україна)

Монографія «Чернігівське літописання ХІ–ХІІІ ст.: історіографічний міф чи історичне джерело?»

Авторський колектив

під керівництвом Володимира Голіни (Україна)

Монографія «Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід»

 

Номінація: за вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики

Вадим Ададуров, (Україна)

Монографія «Наполеоніда” на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку XIX століття».

Марія Грація Бартоліні, (Італія)

Монографія «Пізнай самого себе». Неоплатонічні джерела у творчості Г. С. Сковороди.

Сергій Біленький, (Канада)

Монографія «Imperial Urbanism in the Borderlands»

Галина Волощук, (Україна)

Монографія «Художнє мислення Уляни Кравченко»

Світлана Гірняк, (Україна)

Монографія «Соціолект галицької інтелігенції у формуванні норм української літературної мови (кінець ХІХ – початок ХХ століття)»

Віктор Давидюк, (Україна)

Монографія «Зачароване Полісся»

Степан Давимука та Лариса Купчинська, (Україна)

«Український книжковий знак ХІХ-ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки: у 3-х т.» Т1

«Український книжковий знак ХІХ-ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки: у 3-х т.» Т2

«Український книжковий знак ХІХ-ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки: у 3-х т.» Т3

Ганна Дидик-Меуш, (Україна)

Монографія «Комбінаторика в українській мові XVI-XVII ст. Теорія. Практика. Словник»

Олександр Панченко, (Україна)

Монографія «Український демократичний націоналізм в минулому, дії, персоналіях та історичній перспективі. – Постаті і портрети: ЗП (Середовище) УГВР – ОУН за кордоном. Нариси, статті, рефлексії, есе»

Роман Радович, (Україна)

Монографія «Поліське житло: культурно-генетичні витоки та еволюційні процеси»

Юліян Тамаш, (Сербія)

Монографія, «Гармонія ідентичностей»

Костянтин Тищенко, (Україна)

Монографія «Долітописна мовна історія українців» 

Костянтин Тищенко, (Україна)

Монографія «Іншомовна історія українців: 2300 запозичених реалій античності й середньовіччя у мові, топонімах і прізвищах» (Україна)

Ольга Царик, (Україна)

Монографія «Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти першої половини ХХ ст.»

Монографія «Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти другої половини ХХ ст.»

Алла Швець, (Україна)

Монографія «Жінка з хистом Аріадни: Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах»

Микола Шульський, (Україна)

Монографія «Іван Вишенський в оцінці Івана Франка»

Микола Шульський, (Україна)

Монографія «Іван Франко про життя і діяльність Маркіяна Шашкевича»

Авторський колектив

М.Чабайовська, Н. Омельченко, В. Синільник, (Україна)

Курс українознавства для 1-4 класів  «Я люблю Україну»

посібник 2 клас

посібник 3 клас

посібник 4 класНаші партнери