Оголошено претендентів на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка у 2024 році

Комітет Міжнародної премії імені Івана Франка завершив прийом наукових робіт на здобуття однойменної нагороди, якою відзначають науковців, чиї праці є вагомим внеском у розвиток соціально-гуманітарних дисциплін, мають міжнародне значення та ґрунтуються на засадах наукового осмислення історичних або сучасних процесів у культурі, політиці та суспільному житті України.

На адресу Комітету надійшло 12 монографій науковців із 4-х країн: Грузії, Польщі, Словаччини та України. Ініціаторами подань стали 8 закладів вищої освіти з Варшави, Житомира, Івано-Франківська, Кишинева, Любліна, Львова і Харкова; 1 наукова установа та 3 лауреати Премії попередніх років.

Ім’я лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка буде оголошено на батьківщині Франка, у Дрогобичі, 27 серпня – у 168му річницю від дня його народження.

Серед претендентів на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка у 2024 році:

ЙОАННА ГЕТКА (Joanna Getka), докторка габілітована, професорка Варшавського університету, та ЙОЛАНТА ДАРЧЕВСЬКА (Jolanta Darczewska), кандидатка гуманітарних наук, з монографією «Ruś porwanaRosyjska wojna o tożsamość Ukrainy» Викрадена Русь? Російська війна за ідентичність України»). Варшава: Видавництво Варшавського університету, 2022. ПОДАННЯ видавництво Варшавського університету (Польща).

ВАСИЛЬ ГРЕЩУК, доктор філологічних наук, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, з науковою працею «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник» (Т. 1. А – М 2019 р.; Т. 2. Н – Я 2020 р.; Додаток. Онімна лексика. 2023 р.). ПОДАННЯ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна).

МИКОЛА ІЛЬНИЦЬКИЙ, доктор філологічних наук, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, з монографією «Іван Франко: антиномія природи і духу. Розвідки, інтерпретації». – Львів: Видавництво «Апріорі», 2023, 264 с. ПОДАННЯ – лауреат Міжнародної премії імені Івана Франка Микола Легкий (Україна).

ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВСЬКИЙ, доктор історичних наук, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка з монографією «Історія, мова, географія: топоніми середньовічного Поділля». Київ: Темпора, 2021. 412 с. ПОДАННЯ – лауреат Міжнародної премії імені Івана Франка Леонід Тимошенко (Україна).

ТІНАТІН МШВІДОБАДЗЕ (Tinatin Mshvidobadze), доцентка Горійського державного університету (Грузія), з монографією «The Translation History ofUkrainian Literature and Efficiency of ComputerPrograms in the Creative Processes» («Історія перекладу української літератури та ефективність комп’ютерних програм у творчих процесах»), LAPLAMBERT Academic Publising (Республіка Молдова), 2022, 117 с. ПОДАННЯ LAP LAMBERT Academic Publising (Республіка Молдова).

ІВАН МОНОЛАТІЙ, доктор політичних наук, кандидат історичних наук, професорПрикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з монографією «Етнопериферійність: участь суб’єктів західноукраїнської етнополітичної сфери в міжетнічній взаємодії, міждержавних конфліктах і культурі пам’яти». Дрогобич: Пóсвіт, 2022. 576 с. ПОДАННЯ – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

ІГОР НАБИТОВИЧ, доктор філологічних наук, професор Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща) з монографією «Gloria et sacrum. Історична проза української еміґрації». Люблін: Видавництво UMCS, 2022. 230 с. ПОДАННЯ – кафедра філології Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща).

ОЛЕГ РАЗИГРАЄВ, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк) з монографією «Світ за ґратами. Пенітенціарна система на Волині та в Галичині у 1918-1939 роках». Дрогобич: Коло, 2023. 688 с. ПОДАННЯ – адміністрація Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» (Україна).

ІРИНА СМЕТАНА, кандидатка філологічних наук, доцентка Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, та АНТОНІНА ТИМЧЕНКО, кандидатка філологічних наук, доцентка Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського з монографією «В притаєних думах: мотивіка творчості Володимира Свідзінського». Харків: Видавець Олександр СавчукХарків, 2021, 380 с. ПОДАННЯ – Харківський національний університет мистецтв імені Івана Котляревського (Україна).

ОЛЕКСІЙ СОКИРКО, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка з монографією «Козацький Марс: Держава та військо Козацького Гетьманату в добу Мілітарної революції, 1648–1764». Київ: Темпора2023, 912 с. ПОДАННЯ – лауреат Міжнародної премії імені Івана Франка Ігор Сердюк (Україна).

ФЕЛІКС ШТЕЙНБУК, доктор філологічних наук, професор Університету Коменського (Словаччина) з монографією «Під «Знаком Саваофа», або «Там, де…» Ульяненко». Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, ч. 1, 2020, 396 с.; ч. 2, 2022, 392 с. ПОДАННЯ – Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна).

ОЛЬГА ШУМІЛІНА, докторка мистецтвознавства, професорка Львівської національної музичноїакадемії імені Миколи Лисенка з монографією «Супрасльські кантики кінця ХVІІ століття пам’ятка василіянської церковної музики» (у 3-х т. 2-х кн., Львів, 2022. Кн.1, 960 с.; кн. 2 , 984 с.)ПОДАННЯ – Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка (Україна).

Нагадаємо, у попередні роки премії були удостоєні кардинал Української Греко-Католицької церкви Любомир Гузар, професор Віденського університету Міхаель Мозер та академік Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Шаблій, професорка Українського католицького університету Ярослава Мельник і доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі, професорка Міланського університету Марія Грація Бартоліні, професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ігор Сердюк, професор Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка Леонід Тимошенко, завідувач відділу франкознавства, старший науковий співробітник Інституту Івана Франка НАН України Микола Легкий.Наші партнери