Відбір наукових робіт

Критерії відбору претендентів на присудження Премії:

  • Основним критерієм відбору претендентів на присудження Премії є його професійна компетентність у своїй галузі та міжнародний рівень наукових досягнень, не залежно від віку, статі, релігійних чи політичних уподобань чи етнічної приналежності автора.
  • Премія присуджується за вагомий особистий внесок у розвиток  соціально-гуманітарних наук, що увиразнюють гуманістичний, національний, духовний, державотворчий сенс для пізнання та утвердження наукової і культурної спадщини України у світовому контексті.
  • Лауреати Премії мають відповідати позиції Івана Франка, яку він висловив при житті: «ця праця наскрізь критична, діло холодного розуму, натхнена великою ідеєю одноцільності і своєрідності…»


Наші партнери