Архів робіт за 2021 рік

Архів робіт за 2021 рік

 • Колективна монографія за ред. Альфредаса Бумблаускаса (Alfredas Bumblauskas, Dr.Hab, професор), Сальвіюса Кулявічюса (Salvijus Kulevičius, Dr.Hab, асистент професора) та Ігоря Скочиляса (доктор історичних наук, професор), (Україна).

Монографія «На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі».

Анотація

 • Колективна монографія за ред. Олександра Гриценка, Надії Гончаренко, Інни Кузнєцової, (Україна).

Монографія «Культура пам’яті сучасного українського суспільства: трансформація, декомунізація, європеїзація».

Анотація

 • БЕРЕГОВА ОЛЕНА (докторка мистецтвознавства, професорка), (Україна).

Монографія «Діалог культур: образ Іншого в музичному універсумі».

Анотація

 • ГОРАК РОМАН (кандидат хімічних наук), (Україна).

Монографія «Андрей Шептицький. Біографія».

Анотація

 • ЗИМОМРЯ МИКОЛА (доктор філологічних наук, професор, академік АН вищої школи України), ЯКУБОВСЬКА МАРІЯ (кандидатка філологічних наук, доцентка), (Україна).

Монографія «Іван Франко: проєкція у сучасність».

Анотація

 • КІСЬ ОКСАНА (докторка історичних наук, старша наукова співробітниця), (Україна).

Монографія «Українки в ГУЛАГу: Вижити значить перемогти».

Анотація

 • КОЗАК БОГДАН (академік Національної академії мистецтв України, професор), (Україна).

Монографія «У лабіринтах історії українського театру».

Анотація

 • КРАВЧЕНКО ОЛЕНА (докторка історичних наук, доцентка), (Україна).

Монографія «Опіка над дітьми в Україні наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.».

Анотація

 • МАСЛІЙЧУК ВОЛОДИМИР (доктор історичних наук, доцент), (Україна).

Монографія «Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини XVIII – початку ХІХ ст.».

Анотація

 • МАЦЮК ЗОРЯНА (кандидатка філологічних наук, доцентка), (Україна).

Монографія «Фразеологічний словник Західного Полісся та суміжних територій «Говорити як медок варити».

 • МОНОЛАТІЙ ІВАН (доктор політичних наук, кандидат історичних наук, професор), (Україна).

Монографія «Зоосад революції. Західноукраїнська державність 1918–1923 років і теорії випадковостей ХХ – початку ХХІ сторіч».

Анотація

 • ПАТТЕРСОН ШОН (Sean Patterson, докторант), (Канада).

Монографія «Махно і пам’ять: Анархістські і менонітські наративи української громадянської війни, 1917-1921 рр.».

Анотація

 • ПІДКУЙМУХА ЛЮДМИЛА (кандидатка філологічних наук, доцентка), (Україна).

Монографія «Мова Львова, або Коли й батяри говорили».

Анотація

 • РОЗДОЛЬСЬКА ІРИНА (кандидатка філологічних наук, доцентка), (Україна).

Монографія «Літературний феномен Українських Січових Стрільців: функціонування та структура покоління».

Анотація

 • СОВА АНДРІЙ (доктор історичних наук, доцент), (Україна).

Монографія «Іван Боберський: суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність».

Анотація

 • СТЕПИКО МИХАЙЛО (доктор філософських наук, професор), (Україна).

Монографія «Українська ідентичність у глобалізованому світі».

Анотація

 • ТАРАСЕНКО МИКОЛА (доктор історичних наук, старший науковий співробітник), (Україна).

Монографія «У пошуках старожитностей з дару хедива. Давньоєгипетські пам’ятники XXI династії в музеях України».

Анотація

 • ТИМОШЕНКО ЛЕОНІД (кандидат історичних наук, професор), (Україна).

Монографія «Руська релігійна культура Вільна. Контекст доби. Осередки. Література та книжність (XVI – перша третина XVIІ ст.)».

Анотація

 • ФЕДОРАК НАЗАР (кандидат філологічних наук, доцент), (Україна).

Монографія «Вінець і вирій українського бароко. Сім наближень до Григорія Сковороди».

Анотація

 • ХАЙ МИХАЙЛО (доктор мистецтвознавства, професор), (Україна).

Монографія «Микола Будник і кобзарство».

Анотація

 • ШАРОВА ТЕТЯНА (кандидатка філологічних наук, доцентка), (Україна).

Монографія «Автор і текст у системі соцреалізму: природа естетичного конформізму та поетика компромісу (на матеріалі творчості К. Гордієнка)».

Анотація

 • ШАФ ОЛЬГА (докторка філологічних наук, доцентка), (Україна).

Монографія «Гендерно-психологічні аспекти української лірики ХХ століття».

Анотація

 • БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ  ШЕВЧУК(доктор богослов’я), ЗАБУЖКО ОКСАНА (кандидатка філософських наук), (Україна).

Монографія «Апокриф. Чотири розмови про Лесю Українку».

Анотація

 • ЮДКІН ІГОР (член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства), (Україна).

Монографія «Феноменологія культури як методологія інтерпретації».

АнотаціяНаші партнери