ПОЛОЖЕННЯ про Міжнародне журі Міжнародної премії ім. І. Франка

  1. Загальні положення

1.1. Положення про Міжнародне журі Міжнародної премії ім. І.Франка (далі – Положення), створене з метою об’єктивного визначення лауреатів Міжнародної премії ім. І.Франка.

1.2. Це Положення встановлює фаховий і кількісний склад журі Міжнародної премії ім. І.Франка (далі – Журі), процедуру призначення членів Журі та визначення лауреатів Міжнародної Премії ім. І.Франка (далі – Премія).

1.3. Завданнями Журі є визначення лауреата Премії у двох номінаціях: «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» та «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук».

1.4. Зміни та доповнення до цього Положення затверджує Правління Міжнародного фонду Івана Франка.

  1. Формування складу Журі

2.1. Міжнародний фонд Івана Франка (далі – Фонд) формує склад журі на підставі Положення про Міжнародну премію ім. І.Франка.

2.2. Склад Журі формується за поданням членів Правління Фонду та членів Міжнародної ради експертів.

2.3. Журі формується щорічно після завершення прийняття робіт на здобуття Премії.

  1. Журі та їх кількісний склад

3.1.До складу журі входить 12 осіб.

3.2. Журі формується з урахуванням міждиспиплінарності та паритетності наукових дисциплін, які представлені науковими роботами-номінантами.

3.3. До складу Журі входять науковці, що вільно володіють мовами, які відповідають мовам оригіналу наукових робіт-номінантів.

3.4. Члени Журі мають мати науковий ступінь не нижче доктора наук, вчене звання не ниже професора і бути незалежними та об’єктивними у відборі лауреата Премії.

3.5.Члени Журі, які є доповідачами щодо оцінки наукових робіт, отримують грошовий гонорар від Фонду.

3.6. Персональний склад Журі не розголошується до часу засідання Журі.

  1. Порядок визначення лауреатів Премії

4.1 Засідання Журі розпочинається представленням усіх членів Журі головою Правління, чи Директором Фонду.

4.2. Журі очолює голова, якого обирають на своєму засіданні члени Журі.

4.3. Члени Журі обирають секретаря та лічильну комісію.

4.4.У ході засідання Журі кожну наукову роботу- номінант має реферувати член Журі у формі наукової доповіді.

4.5. Члени Журі обговорюють подані на здобуття Премії роботи в ході наукової міждисциплінарної дискусії з аналізом вірогідності, обґрунтованості та опонування доповідачеві.

4.6. Після завершення доповідей та наукової дискусії щодо наукових робіт-номінантів у рамках однієї номінації члени Журі приймають рішення щодо визначення Лауреата Премії.

4.7. Рішення щодо визначення Лауреата Премії приймається у ході таємного голосування, у бюлетенях для якого у яких зазначаються усі наукові роботи-номінанти однієї номінації.

4.8. Члени Журі визначають Лауреата за допомогою встановлення рейтингу балів наукових робіт-номінантів, які зазначені у бюлетені, використовуючи числа від «1» до «3», де число «3» є найвищим балом. Член журі не може виставляти однаковий бал більше ніж одному претенденту.

4.9. Лауреатом Премії вважається автор (автори) наукової роботи, яка набрала найбільшу кількість балів, але не менше 27.

4.10. Рішення Журі оприлюднюється в день його прийняття.

  1. Критерії визначення лауреатів Премії

5.1. Лауреати Премії мають відповідати позиції Івана Франка, яку він висловив при житті: «ця праця наскрізь критична, діло холодного розуму, натхнена великою ідеєю одноцільності і своєрідності…»

5.2. Визначаючи лауреатів члени Журі керуються власними знаннями, оцінюють професійну компетентність у науковій галузі та міжнародний рівень наукових досягнень. Порівняння наукових робіт відбувається на міждисциплінарних засадах. У номінації «за визначний особистий внесок у розвиток соціально-гуманітарних наук» також оцінюється індивідуальний внесок автора наукової роботи у розвиток соціально-гуманітарних наук.

  1. Права і обов’язки членів Журі

6.1. Члени Журі мають бути присутніми на церемонії нагородження лауреатів Міжнародної премії ім. І.Франка.

6.2. Члени Журі мають право отримувати компенсацію за проїзд, проживання і харчування, а також гонорар за роботу передбачену пунктом 3.5. цього Положення.

6.3. Члени Журі можуть коментувати свою позицію щодо оцінювання наукових робіт-номінантів після оголошення лауреатів Премії.

6.4. Члени Журі не мають права розголошувати інформацію про здобувачів Премії, а також без дозволу авторів наукових робіт, поданих на здобуття Премії, копіювати, публікувати чи використовувати наукові роботи або їхні фрагменти.

6.5. Члени Журі мають право вимагати не оприлюднювати результатів голосування щодо визначення лауреатів Премії.Наші партнери