Вимоги до наукових робіт

До подання на здобуття Премії обов’язково додаються такі документи:

а) рішення академічної установи, вищого навчального закладу про подання наукової роботи на здобуття Премії;

б) довідка про особу (осіб), наукова робота якої (яких) подається на здобуття Премії;

в) наукова робота: дослідження, монографія, дисертація, книги, цикли лекцій, добірки наукових публікацій у періодичних виданнях тощо, які подаються на здобуття Премії;

г) наукова робота подається у 3-екземплярах друкованої версії, а також у форматі PDF, з правом розсилки наукової роботи членам номінаційних комітетів, членам Експертної ради та журі;

д) розширена анотація до наукової роботи, що подається на здобуття Премії;

е) особиста письмова згода автора (авторів) наукової праці на участь у конкурсі на здобуття Премії.

Роботи, що претендують на здобуття Премії, мають бути оприлюднені (опубліковані) у році, коли було оголошено про початок подачі документів на здобуття Премії та два попередні роки. Книги мають містити ISBN.

В анотації до наукової роботи має бути вказано наукову дисципліну, до якої належить робота, або ж дисципліни, якщо робота має інтердисциплінарний характер.

Документи подаються на адресу Комітету Премії, вказану в оголошенні про початок прийому документів на здобуття Премії, а також надсилаються в електронному вигляді. Друковані примірники наукової роботи мають візуватися автором.

Наукові рецензії та розширені анотації до наукових робіт, рекомендованих до участі в конкурсі на здобуття Премії, мають бути викладені українською та англійською мовами.

Наші партнери